Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις

Γενικά,

Ο διαδικτυακός τόπος Shop.chipaki.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “δικτυακός τόπος”) της ελληνικής ατομικής επιχείρησης Παπαγεωργίου Βασίλειος του Γεωργίου με τον διακριτικό τίτλο Chipaki.gr  (ΑΦΜ 159970470, ΔΟΥ Ρόδου που εδρεύει στο Φαληράκι (15ο Χλμ. Ρόδου-Λίνδου) και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας η Εταιρεία.

 

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου που εισέρχονται και συναλλάσσονται ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενοι για συντομία “επισκέπτες” ή “χρήστες” ή “πελάτες”) καλούνται να συμβουλευτούν τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Οι ενέργειες των χρηστών στον δικτυακό τόπο όπως ενδεικτικά η περιήγηση, η αγορά προϊόντων και η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται την αποδοχή ανεπιφύλακτα των όρων αυτών χωρίς καμία εξαίρεση

.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του δικτυακού τόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από τις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα:

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών του δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών των προβλημάτων οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του ηλεκτρονικού καταστήματος και περιέχονται σε αυτό.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφής ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ. μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου ή για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του εμπορικού καταστήματος για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς εκτός και μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας.

Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου Shop.chipaki.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του για:

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

• Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

• Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

• Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.

• Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

 

Ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου Shop.chipaki.gr καθώς και την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η εγγραφή νέου χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προαιρετική. Κατά την εγγραφή τους οι νέοι χρήστες είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα στο δικτυακό τόπο τα οποία τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών και των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών και αιτήσεων των χρηστών.

Ειδικότερα για την έγκυρη πραγματοποίηση των παραγγελιών των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ζητήσει από αυτούς κάποια βασικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμό, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν έκδοση τιμολογίου θα χρειαστεί να δηλώσουν επιπλέον τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία αυτό θα εκδοθεί.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν δικαίωμα ενημέρωσης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από αυτόν, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών, καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι το όνομα χρήστη (e-mail) και o μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων αυτών προσωπικής ασφάλειας (email και password).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικοτητας και απόκρυψης των στοιχείων πρόσβασης στον δικτυακό τόπο από τρίτα πρόσωπα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών εντούτοις δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων.

Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής προσωπικών στοιχείων οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα Shop.chipaki.gr δεν ευθύνεται για την χρήση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρεία συνιστά για λόγους ασφαλείας στους εγγεγραμμένους χρήστες να αλλάξουν το password τους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και να αποφεύγουν τη χρήση εύκολα ανιχνευσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

 

Cookies

Πολιτική τιμών

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ανεξάρτητα με την μεταβολή των τιμών ο επισκέπτης/χρήστης θα καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στα προϊόντα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας του.

Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ή/και επιλεγμένα προϊόντα ισχύουν οι επονομαζόμενες «Web προσφορές», όπου οι τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφέρουν από τις αντίστοιχες τους στο φυσικό κατάστημα και ισχύουν μόνο για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία συνιστά στους καταναλωτές να ελέγχουν και να γνωρίζουν τη διαφορά των τιμών των Web προσφορών προς αποφυγή ή επίλυση διαφορών που μπορούν να προκύψουν στις μεταξύ τους συναλλαγές με το κατάστημα.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου ενημερώνονται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω των εκάστοτε ιστοσελίδων κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των αγορών/παραγγελιών συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών αλλά και των αγορών που πραγματοποιούνται στο φυσικό κατάστημα.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν ήδη καταβληθείσες πληρωμές θα επιστρέφονται στους πελάτες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που οι πελάτες επέλεξαν να πληρώσουν την παραγγελία τους.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρει από την διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του φυσικού καταστήματος. Για αυτό τον λόγο υπάρχουν προϊόντα τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά από τα φυσικά καταστήματα και όχι από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο.

Αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου μπορούν να περιηγηθούν στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιώντας το κεντρικού μενού πλοήγησης που βρίσκεται πάντα στο πάνω μέρος των ιστοσελίδων. Τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χωρισμένα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με σκοπό την καλύτερη πλοήγηση και ανεύρεση των επιθυμητών προϊόντων.

Οι χρήστες μπορούν να συλλέξουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας το καλάθι αγορών. Η συλλογή ενός προϊόντος γίνεται πατώντας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» έχοντας πρώτα επιλέξει την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. χρώμα και μέγεθος) όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν προϊόντα στο καλάθι αγορών μέχρι να συμπληρώσουν την παραγγελία τους.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν στο δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν εάν είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη ή πραγματοποιώντας μία εγγραφή νέου μέλους. Εάν δεν επιθυμούν την εγγραφή τους ως μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να προχωρήσουν στην παραγγελία τους συνδεδεμένοι ως απλοί επισκέπτες. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί η υποβολή της φόρμας «Σύνδεση σαν επισκέπτης» για την επιβεβαίωση στοιχείων απαραίτητων για την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

Κατόπιν οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους μέσα από απλά βήματα όπου θα συμπληρώσουν και θα ελέγξουν τα στοιχεία χρέωσης της παραγγελίας καθώς και τους τρόπους εξόφλησης και αποστολής.

Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα οι χρήστες κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους θα μεταφερθούν στο σύστημα της τράπεζας Viva-Wallet για την διαδικασία χρέωσης της κάρτας.

Υστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε παραγγελίας οι χρήστες λαμβάνουν ένα email επιβεβαίωσης στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της παραγγελίας τους.

Ακύρωση παραγγελιών

Η ακύρωση παραγγελιών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

• Καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος +30 22410 87734

• Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση hello@chipaki.gr με θέμα «Ακύρωση παραγγελίας» και αναγράφοντας τον κωδικό και τα στοιχεία παραγγελίας.

Κατά την ακύρωση ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν πραγματοποιείται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της Εταιρείας με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του τότε η Εταιρεία οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.

Επιστροφές προϊόντων / Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η εταιρεία συνιστά στους καταναλωτές κατά τη παραλαβή παραγγελιών να αποσυσκευάζουν και να ελέγχουν τα προϊόντα για να επιβεβαιώσουν την ανυπαρξία ελαττωμάτων. Κάθε παραγγελία που φεύγει από τα γραφεία του ηλεκτρονικού καταστήματος Shop.chipaki.gr ελέγχεται διεξοδικά ότι πληροί όλες τις προδιαγραφές και ότι τα προϊόντα είναι σε άριστη κατάσταση ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σφάλματος.

Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγόρασαν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα εν λόγω προϊόντα επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί και βρίσκονται εντός της αρχικής τους συσκευασίας. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφαση του να υπαναχωρήσει, με γραπτή του δήλωση, μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση hello@chipaki.gr

Στις επιστροφές προϊόντων ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής εκτός των περιπτώσεων όπου:

• Με υπαιτιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος εκτελέστηκε λανθασμένα η παραγγελία (σφάλμα στην τιμολόγηση ή την αποστολή) ή κατά την παράδοση το είδος είχε συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης δύναται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ’ αρχής.

• Το προϊόν είναι ελαττωματικό και εφόσον αυτό εξακριβωθεί από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του καταστήματος.

Οι επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας θα πραγματοποιούνται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Εταιρείας είτε μέσω διανομέα.

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης ολοκληρώνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία πληροφορηθεί την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η Εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή εκτός κι αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο για κάτι διαφορετικό.

Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

• Προϊόντα που κατασκευάζονται ή τροποποιούνται εξατομικευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (π.χ. Custom θήκες κ.λπ.).

Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά λάθος του Chipaki.gr δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος της επιστροφής.

Για οποιαδήποτε αλλαγή ή επιστροφή, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με εμάς, στο hello@chipaki.gr ή τηλεφωνικά στο +30 22410 87734 και να ενημερώσετε για την επιθυμία σας. Τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρει πέρα από ονοματεπώνυμο, είναι ο αριθμός της παραγγελίας, και ο κωδικός του προϊόντος που θέλει να αλλάξει.

Για απομακρυσμένη αλλαγή ισχύουν τα εξής:

Η αλλαγή γίνεται αποκλειστικά με τη μεταφορική που συνεργάζεται η εταιρεία μας την ACS courier

Τα προϊόντα προς αλλαγή θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και με την αρχική τους συσκευασία.

Προϊόντα με έκπτωση από 30% και πάνω ΔΕΝ μπορούν να αλλαχθούν, ή να γίνει επιστροφή χρημάτων.

Σύνδεσμοι δικτυακού τόπου

Οι σύνδεσμοι (hyperlinks) που περιλαμβάνονται στο παρόντα δικτυακό τόπο οδηγούν σε σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και συνεπώς η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και το γεγονός ότι εμπεριέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Shop.chipaki.gr δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Newsletter

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου μπορούν να εγγραφούν στις λίστες παραληπτών ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το περιεχόμενο των δελτίων αυτών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύεται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) για την παράδοση τους. Τα newsletters ενδέχεται να καταλήξουν στο ηλεκτρονικό φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» ή αλλιώς “Spam/Junk Email” των παραληπτών.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον newsletters ή επιθυμεί την διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ) - Online Dispute Resolution

Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένας δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση με την παρέμβαση φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ.

Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς είναι:

• Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους,

• Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα στον εμπορικό κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

• ADR POINT ΙΚΕ – Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους με εξαίρεση των κατηγοριών που αναφέρονται ρητά στο αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ.

• Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους με εξαίρεση των κατηγοριών που αναφέρονται ρητά στο αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.Chipaki.gr είναι πλήρως εναρμονισμένο έχοντας ανταποκριθεί στην διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Ο καταναλωτής πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με την Εταιρεία και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτήν.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση και πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο την πλατφόρμας ΗΕΔ ο οποίος διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του παρόντος καθώς και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου shop.Chipaki.gr αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

Τρόποι αποστολής

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μόνο με —– ACS Courier. Η παραγγελίες αποστέλλονται από εμάς εντός 2 εργάσιμων ημερών (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 – 17:00) εκτός από περιόδους μεγάλου φόρτου εργασίας όπου παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας . Όσες παραγγελίες τοποθετούνται το Σαββατοκύριακο θα επεξεργάζονται από (την επόμενη) Δευτέρα εφόσον είναι εργάσιμη μέρα.

Όταν η παραγγελία σας παραδοθεί στην εταιρία ταχυμεταφορών, θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail με τον αριθμό της αποστολής (tracking number). Με αυτόν τον αριθμό έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αποστολής σας μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας ταχυμεταφορών

Σημειώστε πως όταν κάνετε παραγγελία με ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ, για να εκτελεστεί η παραγγελία σας, θα προηγηθεί από μας τηλεφωνική κλήση στο τηλέφωνο που μας δώσατε, ώστε να επιβεβαιωθεί η παραγγελία καθώς και ότι τα στοιχεία σας είναι πραγματικά.

 

 

Απώλεια δέματος

Το Shop.chipaki.gr δεν θεωρείται υπεύθυνο σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης ή σε περίπτωση απώλειας του δέματός σας που οφείλεται στην μεταφορική/courier. Σε περίπτωση, που δεν παραλάβετε σε λογικές προθεσμίες (έως 10 ημέρες από την παράδοση από εμάς στην εταιρεία Courier), το Shop.chipaki.gr πραγματοποιεί έλεγχο προς την courier, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει κατά μέγιστο ως και 15 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καμία αποζημίωση ή αποστολή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εάν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση εντός 15 ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται, οπότε σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, με απευθείας χρέωση λογαριασμού ή με paypal , σας επιστρέφεται το ποσό.

 

Τρόποι πληρωμής

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Shop.chipaki.gr προσφέρει σε όλους εσάς την δυνατότητα πληρωμής με 3 διαφορετικούς τρόπους:

1. Με Πιστωτική κάρτα

VISA ή MASTERCARD MAESTRO που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα.

Στην περίπτωση αυτή και για την δική σου ασφάλεια θα πρέπει να είσαι εκεί και να υπογράψεις όταν πάρεις στα χέρια σου το δέμα, έχοντας μαζί σου την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά σου. Για παραγγελίες σε λογαριασμό εταιρείας, ο κάτοχος πρέπει να προσκομίσει την ταυτότητά του και την πιστωτική κάρτα, η οποία θα πρέπει να είναι εταιρική και να αναγράφει το όνομα του παραλήπτη.

2. Πληρωμή με αντικαταβολή

Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή γίνεται με την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη στην εταιρεία courier.Η χρέωση θα είναι 4 ευρώ.

3. Τραπεζική κατάθεση

Ο χρήστης μπορεί να καταθέσει το ποσό στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

( Τα έξοδα Τραπεζικού Εμβάσματος επιβαρύνουν τον Καταθέτη )

Eurobank

IBAN: GR 15 0260 1630 0008 2020 0688 117 δικαιούχος Παπαγεωργίου Βασίλειος Γεώργιος

 

Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Παραγγελίας και το Ονοματεπώνυμο που δηλώσατε στη φόρμα παραγγελίας.

Η παραγγελία θα αποσταλεί αμέσως μόλις γίνει επιβεβαίωση της κατάθεσης.

Για να μας γνωστοποιήσετε ότι έγινε η κατάθεση, αφού καταθέσετε τα χρήματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας με e-mail την απόδειξη κατάθεσης στην ηλεκτρονική διέυθυνση hello@chipaki.gr  ή τηλεφωνήστε μας στο 2241087734 δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο σας και την τράπεζα που καταθέσατε το ποσό. Αμέσως μόλις ενημερωθεί ο λογαριασμός μας για την εξόφληση της παραγγελίας, αυτή θα εκτελεστεί άμεσα.

Όποιο τρόπο πληρωμής και να επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου. Η έκδοση τιμολογίου γίνεται έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημα και το τιμολόγιo θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω email

 

Ελλατωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει ελαττωματικό προϊόν τότε αυτό πρέπει να αντικατασταθεί. Ελαττωματικό θεωρείται ένα προϊόν που έχει αποδεδειγμένο και εμφανές κατασκευαστικό λάθος-σφάλμα.

Το ελαττωματικό προϊόν επιστρέφει στην εταιρεία μας και αντικαθιστάται (αν υπάρχει διαθεσιμότητα) με έξοδα της εταιρείας. Για να γίνει αποδεκτό ένα προϊόν ως ελαττωματικό, θα πρέπει η φθορά να μην είναι από κακή χρήση του προϊόντος και εντός διαστήματος 7 ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η φθορά είναι από κακή χρήση του πελάτη, διαπιστωθεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει καταστραφεί η συσκευασία του, τότε επιστρέφεται στον πελάτη το ίδιο προϊόν με έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τον ίδιο.

Tip: Σε περίπτωση αλλοίωσης της συσκευασίας δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση-υπαναχώρηση 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης – ακύρωσης παραγγελίας, η οποία γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.

Επιστροφή χρημάτων γίνεται για παραγγελίες άνω των 50€ και το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωσή της είναι 7 ημέρες.

Η διεύθυνση αποστολής – επιστροφής των προϊόντων είναι:

15ο Χλμ. Ρόδου-Λίνδου

85100, Φαληράκι

+30 22410 87734

Κατάστημα Chipaki.gr

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των επισκεπτών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος shop.chipaki.gr (στο εξής “eShop”) αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση στην δημιουργία αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Το eShop είναι το επίσημο  ηλεκτρονικό  κατάστημα της επιχείρησης H Εταιρεία Παπαγεωργίου Γ, Βασίλειος. (στο εξής “Εταιρεία”) με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

15 Χλμ. Ρόδου-Λίνδου

Ρόδος, Τ.Κ. 85100

+30 22410 87734 

hello@chipaki.gr

Με το κείμενο αυτό (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο εξής “Πολιτική”) θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών  του eShop, τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο τις συλλέγουμε, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών καθώς και για το πώς τις προστατεύουμε. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεστε την Πολιτική αυτή και δεσμεύεστε  από τους όρους της.

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική και δεν θα ενοικιάσουμε, πωλήσουμε ή προωθήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς:

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς με την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπο κατά την διαδικασία της παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών. Με την εκχώρηση του email σας για την λήψη ενημερωτικού υλικού και προσφορών (news letter). Όταν στέλνετε μήνυμα στον διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος  από τον προσωπικό σας λογαριασμό (εγγεγραμμένος χρήστης / πελάτης) μέσα από το ιστορικό των παραγγελιών, καθώς επίσης και από την φόρμα επικοινωνίας. Πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση και την επισκεψιμότητα του Shop.chipaki.gr συλλέγονται με την χρήση cookies. 

Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των υπηρεσιών μας με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας:

Όνομα  / Επώνυμο

Διεύθυνση

Πόλη

Χώρα

ΤΚ

eMail 

Τηλέφωνο σταθερό ή κινητό

Δεδομένα πλοήγησης (analytics): ΙP, γεωγραφική θέση, λογισμικό πλοήγησης (web browser), λειτουργικό σύστημα, πηγή παραπομπής, διάρκεια της επίσκεψής,  ιστοσελίδες σελίδες

Προαιρετικά:

Φύλο

Ημερομηνία γέννησης 

Πως θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας;

Τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς τις χρησιμοποιούμε για:

την διαχείριση και εκπλήρωση των παραγγελιών σας, 

για να σας ενημερώνουμε μέσω email εφόσον έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας για νέα προϊόντα προσφορές και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. 

Διαχειριστείτε τα δεδομένα σας

Πρόσβαση και τροποποίηση των στοιχείων του λογαριασμού σας

Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό  σας λογαριασμό στο Shop.chipaki.gr μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα σας (στοιχεία προφίλ), να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούμε, καθώς επίσης και να τροποποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία σας περιλαμβάνεται σε αυτό. 

 

 

Απενεργοποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού σας

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την απενεργοποίηση ή την οριστική διαγραφή του λογαριασμού σας. Με την διαγραφή ή απενεργοποίηση του λογαριασμού σας τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα. 

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@chipaki.gr.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την συσκευή σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο eShop και μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε ως χρήστη, εφόσον χρησιμοποιείτε τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή / συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα πλοήγησης (web browser).

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα πλοήγησής τη ρύθμιση να σας προειδοποιεί πριν αποδεχτεί cookies, να απενεργοποιήσετε την δυνατότητα να δέχεται συγκεκριμένα cookies ή να απορρίπτει όλα τα cookies. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να μην εφαρμόζονται εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό υπολογιστή / συσκευή ή πρόγραμμα πλοήγησης.

 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

 

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι αγορές σας, όπως επίσης και η εξυπηρέτησή σας. Για παράδειγμα, όταν κάνετε μια αγορά, θα διατηρούμε τα δεδομένα της παραγγελίας σας για όσο χρόνο χρειαστεί προκειμένου να εκτελέσουμε την παραγγελία. Στη συνέχεια θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για ένα διάστημα που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε ή να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με την αγορά σας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διατηρηθούν για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε τις επιβραβεύσεις και την εξυπηρέτηση που δικαιούστε.

Ανήλικοι

Η Εταιρία δεν συλλέγει πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανήλικους.

Διάθεση σε τρίτους

Δεσμευόμαστε να μη μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους. Στις περιπτώσεις που το κάνουμε, γίνεται είτε με τη συγκατάθεσή σας, είτε επειδή είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είτε επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν.

Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το eShop, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας.

 

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήστε με την/τον αρμόδιο ιδιωτικού απορρήτου στη διεύθυνση support@chipaki.gr